Op het moment zijn Marcel Wasscher en ondergetekende bezig met een Nederlandstalige veldgids over libellen. Hierin worden niet alleen de soorten van de Benelux besproken, maar ook die van Fenno-Scandinavië, Brittannië, en het Mediterrane gebied. Voor deze soorten bestaan nog geen Nederlandse namen en deze moeten nog worden ontwikkeld. Hiervoor zal op de avond van 16 maart 1996, na de libellenstudiedag, een vergadering worden belegd waarop de definitieve namen worden vastgesteld. Iedere geïnteresseerde wordt uitgenodigd om hierover mee te beslissen. Precieze plaats en tijdstip zullen nog bekend worden gemaakt.