In 1990 publiceerde Martin Schorr het boek Grundlagen zu einem Artenhilfsprogramm Libellen der Bundesrepublik Deutschland. Voor vele libellenonderzoekers uit Noordwest Europa is dit werk sindsdien een van de meest gebruikte bronnen voor informatie omtrent ecologie en bescherming van libellen. Het libellenproject heeft sindsdien vele nieuwe mensen kunnen betrekken bij het libellenonderzoek. Een reden om weer even kort stil te staan bij dit belangrijke boek. In het boek van Martin Schorr komen alle libellensoorten aan bod die ooit in Duitsland zijn vastgesteld. Hierdoor worden ook alle Nederlandse soorten besproken. De soortteksten zijn consequent van opzet. Een inleiding met geografische verspreiding van de soort wordt gevolgd met soms uitgebreide teksten over habitat-keuze, bedreiging en bescherming van de betreffende soort. Het grootste deel van de informatie is afkomstig van literatuur. Dit is gelijk een van de grote plus-, maar ook een van de minpunten van het boek. Een groot pluspunt is het bijelkaar brengen en gezamenlijk presenteren van de Duitse libellenliteratuur. Wanneer Schorr meer literatuur uit omringende landen had gebruikt, had het boek een nog grotere waarde gekregen. Het doet echter niets af aan de gedegenheid waarmee de beschikbare kennis over libellen wordt aangeboden, al zijn een aantal soortteksten vervormd tot een ietwat droge opsomming van literatuurverwijzingen en is er geen echt eigen verhaal van gemaakt.