Het onderstaande kaartje geeft de uurvakken aan waarvan in de periode 1990-1995 waarnemingen bekend zijn. Het overgrote deel van de waarnemingen van 1995 moet nog binnen komen. Het begint nu onderhand echt op een vlakdekkende inventarisatie te lijken. Volgend jaar zullen de laatste gaten gevuld moeten gaan worden. Begin 1996 zal er een nieuwsbrief uitkomen die geweid is aan de witte gebieden. Waar liggen ze en wat valt valt er nog te verwachten?