Het veldseizoen van 1996 is voor het atlasproject het laatste seizoen. Zoveel mogelijk slecht onderzochte gebieden moeten dan geïnventariseerd worden. Als dit lukt kunnen we het atlasproject met groot succes afsluiten. Eind november 1996 moeten alle waarnemingen ingeleverd zijn zodat er daarna aan de atlas geschreven kan worden. Het uiteindelijke boekwerk kan dan in 1998 verschijnen ! Om het inventariseren van de witte gebieden te organiseren staan er een aantal acties opstapel. Het belangrijkste is dat er in april een speciale Nieuwsbrief verschijnt waarin duidelijk gemaakt wordt wat de witte gebieden zijn. Een kaartje met per atlasblok het aantal waargenomen soorten zal er bijvoorbeeld in staan. Ook zal er informatie in staan om voor specifieke soorten ontbrekende gegevens te verzamelen, verspreidingsgegevens maar ook ecologische gegevens. Deze Nieuwsbrief verschijnt dus in april, wat aan de late kant maar we kunnen niet eerder de benodigde informatie presenteren.