Witte plekken opvullen en gerechtvaardigd in een niet openbaar terrein rondlopen, voor wie geldt niet dat die twee een extra dimensie geven aan het inventariseren! Natuurmonumenten heeft nog lang niet van al haar terreinen een overzicht van de libellenbevolking. Voor het libellenatlasprojekt zijn diezelfde gebieden ook vaak (bijna) witte plekken. Er valt dus nog wel wat te doen het volgend libellenjaar. Ken je in je woon- of werkomgeving een terrein van Natuurmonumenten waarin je libellen wilt inventariseren, dan is het mogelijk om een vergunning te krijgen. Mocht je onkosten zoals reiskosten maken, dan kan dat vergoed worden. Daartegenover staat wel dat je je gegevens aan het atlasprojekt en aan Natuurmonumenten doorgeeft. Aan de eerste graag via de bekende formulieren. Aan de laatste door tenminste een soortenlijst met data en maximumaantallen per bezoek te maken, liefst met coördinaten op hectareniveau erbij. En gegevens van tandems, voortplanting en zeer jonge individuen zijn natuurlijk zeer welkom.