Inderdaad grote veranderingen in libellenland. De professionals (Tieneke & Marcel) hebben hun floppy's ingeleverd en zie hier het resultaat. Gelukkig voor de nieuwe lijst aanvoerders hebben ze niet echt zoveel formulieren volgeschreven. Het totaal aantal waarnemingen is gedeeld door 6,24. Dit is het gemiddeld aantal waarnemingen zoals dat per formulier is opgeschreven door de top tien van de eerste Nieuwsbrief van 1995. Harry van Buggenum heet ik speciaal welkom in de Top Tien! De volgende top tien zal op een nieuwe wijze tot stand komen. Het aantal formulieren wordt als maatstaf los gelaten en het aantal waarnemingen gaat nu de rangorde bepalen. Hoogst waarschijnlijk zal Kees Mostert de volgende top libellenwaarnemer blijken te zijn want van hem liggen ongeveer 5100 waarnemingen op de plank. Door technische problemen zijn die nog niet in het bestand opgenomen en dus ook niet verwerkt in deze top tien.