Hoeveel libellen passen er op een klein stuk heide? Met een voorzichtige schatting kom je al gauw tot enige tientallen en op een topdag mischien tot enkele honderden. Het leek ons echter veel leuker een keer te proberen meer informatie te krijgen over het aantal libellen dat kan voorkomen op een stuk hei, zonder dat water in de buurt is (water trekt veel libellen van elders aan). En welke libellen liggen dan meer voor de hand dan de keus te laten vallen op heideiibelien Sympetrum spec. 7 \ Tijdens het Terschellingzomerkamp van de Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie (JNM) van 4 tot en met 14 augustus 1995 was er een goede gelegenheid dit onderzoek te houden. De keuze van heideiibelien was niet al te moeilijk. In de eerste plaats zijn de vijf algemeenste Nederlandse soorten hier in grote getale aanwezig, zodat er voldoende gegevens zouden kunnen worden verzameld. De soorten waar het om ging, waren: Bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum, Steenrode heidelibel Sympetrum vulgatum, Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum, Geelvlekheidelibel Sympetrum flaveolum en Zwarte heidelibel Sympetrum danae. Heideiibelien zijn daarbij nog relatief simpel te vangen, in tegenstelling tot de kleine glazenmaker Aeshna mixta, die eveneens talrijk aanwezig was. Tenslotte vallen ze door hun heldere kleuren vrij goed op en zijn tenslotte snel en trefzeker te determineren.

Libellennieuwsbrief

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie

Lars Soerink, & Ruud van der Helm. (1995). Een net vol heidelibellen. Onderzoek naar aantallen, variaties en andere opmerkelijkheden van heidelibellen Sympetrum spec. op Terschelling. Libellennieuwsbrief, 4(1), 10–14.