Tot 1995 waren er maar drie exemplaren van Aeshna affines in Nederland aangetroffen. 1995 bracht hier drastische verandering in. Door de oostenwind en door het warme weer beleefde Nederland zijn eerste (gedocumenteerde) invasie van Aeshna affines. In totaal zijn er meer dan 50 exemplaren waargenomen. Op het kaartje is mooi te zien dat de invasie zich beperkte tot de zuidelijke helft van Nederland. In de noordelijke helft van Nederland is in de goede periode wel gezocht naar A. affines maar nergens zijn ze aangetroffen. Van sommige waarnemingen staan de stippen nog niet op deze kaart. Hopelijk motiveert dit soort leuke kaarten tot het meteen doorgeven van de waarnemingen.