Het begin van het nieuwe veldseizoen kan worden geopend met deze speciale Nieuwsbrief. Op het mo ment van verschijnen vliegen de eerste Vuurjuffers alweer rond. Deze Libellennieuwsbrief is speciaal omdat nu eens niet centraal staat wat bekend is van libellen, maar juist wat nog niet bekend is. Het doel van deze Libellennieuwsbrief is om elke libellenwaarnemer te informeren over nog ontbrekende informatie over libellen in Nederland. Dit middels een oproep aan iedereen om ook dit seizoen een bijdrage te leveren door libellen te gaan inventariseren en observeren. Dit maal aan de hand van de vragen die in deze Nieuwsbrief naar voren komen. Het belang om dit seizoen veel aandacht te besteden aan nog ontbrekende informatie is groot. Dit veldseizoen is het laatste voor het verschijnen van De Atlas van Nederlandse Libellen. Het is belangrijk dat de informatie daarin zo volledig mogelijk is. De resultaten van het project zijn bijzonder. We hebben nu bijna 50.000 waarnemingen in het bestand zitten uit de periode 1990-1995, en we weten dat veel waarnemers de laatste jaren hun gegevens nog niet hebben ingeleverd, maar dit nog wel gaan doen. Zullen we de 75.000 waarnemingen halen, of wordt het nog meer?? Zonder de tomeloze inzet van jullie, als waarnemers, zou dit resultaat nooit bereikt zijn. We weten veel meer over libellen, en kunnen veel meer doen om beschermingsmaatregelen te beargumenteren. Maar het werk is nog niet af: deze zomer worden de witte gebieden gedaan. Bij iedereen in de buurt zijn nog hokken waar nog niet veel soorten uit bekend zijn. We willen iedereen vragen vooral deze hokken te gaan bezoeken, en dit jaar wat minder op bezoek te gaan op die plaatsen, waar al erg veel waarnemingen uit bekend zijn. Voor die mensen die ook wat verder weg in witte gebieden willen gaan inventariseren kunnen we deze zomer een reiskostenvergoeding geven. We hopen dat mensen zich aanmelden voor de inventarisatie van de grote, lege plekken op de verspreidingskaarten.