Tot nu toe lijkt het nergens op: vijftien graden, bewolkt en een koude noorderwind. Maar tegen de tijd dat deze nieuwsbrief bij de vangers thuis ligt is het libellenseizoen misschien in volle hevigheid losgebarsten. Ondanks het matige voorjaajr zijn er toch al een aantal zeer leuke waarnemingen gedaan, dus laat matig weer geen reden zijn om binnen te blijven.