Er bestond nog onduidelijkheid of Anax Imperator zich voort zou planten in het Noorden van het land [Wasscher et al. 19951. De meest noorderlijke, tot nu toe gedocumenteerde voortplantingsplaats is het Bargerveen (Drenthe). Hier werd de soort voortplantend waargenomen [mond. med. M Hornmann] Onlangs werd tijdens een invenari satie naar vissen in Oost-Groningen een opmerkelijk grote libellelarve bovengehaald (AC 275, 562). De larve is gedetermineerd als zijnde een Anax imperator met behulp van de Geijskes & Van Tol [19831 en Bellmann [1993]. Hiermee is deze plaats tot nu toe de meest noorderlijke gedocumenteerde voortplantingsplaats van Nederland1.