In het afgelopen jaar werd door leden van de faunawerkgroep Vereniging Vrienden van de Hoge Veluwe het voorkomen van libellen in het Nationaal Park de Hoge Veluwe geïnventariseerd. Libellen zijn door hun verschijningsvormen, kleur en tekening, vliegkunst en gedrag, boeiende studie-objecten en worden binnen de groep van insecten als een kwetsbare groep beschouwd. Reden waarom de werkgroep de resultaten en conclusies van dit onderzoek in rapportvorm wil aanbieden aan de directie en de medewerkers van het park zodat men bij het maken van beleid en het uitvoeren van beheer deze bevindingen daarin mee kan laten wegen.