Op 21 april 1996 besloot ik mijn libellennet weer eens te voorschijn te halen. Met de unieke temperatuur van 26-27 graden hoopte ik de eerste voorjaarssoorten waar te nemen. Mijn eerste waarneming op een vennetje op landgoed Bornia, ten oosten van Zeist, betrof een larvehuidje -nagenoeg gaaf- van de Grote keizerlibel (Anax imperator). Ik wist niet dat deze tere libellenresten ongeschonden de winter door kunnen komen (en wat voor een winter!). Zijn er meer mensen met dit soort waarnemingen? Ik kwam die dag langs meer vennetjes, waarbij opviel dat de waterstand lager was dan in juli 1995. Uiteindelijk bleken bij het ven 'De Kom', ten zuiden van Waarsbergen, langs de Al 2, libellen te zitten. Het bleken 2 mannetjes Bruine winterjuffer te zijn: weinig opvallend, op de lichte achterlijfsaanhangselen na. Met de loep en tabel bij de hand kwam ik tot de conclusie dat het Sympecma fusca moest zijn.