De noordelijke duinen van Zuid-Holland hebben, net als de rest van Nederland, een flinke odonatologische tik meegekregen van de "beste zomer ooit" van 1995. In dit gebied werd in drie hokken (tezamen minimaal twaalf exemplaren) de Zuidelijke Glazenmaker Aeshna affinis vastgesteld. De invasie van duizenden Geelvlekheidelibellen Sympetrum flaveolum, samen met veel exemplaren van vier andere Sympetrum soorten (hoewel de Steenrode Heidelibel S. vulgatum schaars was), begin augustus was een ander aspect (zie Wasscher, 1995). Soorten die anders afwezig of zeldzaam zijn, zoals Grote Keizerlibel Anax imperator en Kleine Roodoogjuffer Erythromma viridulum, bleken her en der aanwezig. Opvallend was ook het voorkomen van alle vijf de Nederlandse pantserjuffers Lestes in het gebied, en de aantallen waarin dit geschiedde. Onderstaand een overzicht hiervan. Voor waarnemingen en gezelschap bedank ik: Herman Berkhoudt, Niels Dingemanse, Pim Edelaar, Robbert Erents, Loek van Gent, Ellis Grootveld, Vincent Kalkman en Bart Noort.