Op 16 mei ondernamen de auteurs een zoektocht naar de Maanwaterjuffer Coenagrion lunulatum in de omgeving van Havelte in Drenthe. Deze soort is recent veel aangetroffen in Drenthe, maar nog niet in dit gebied (zie b.v. Wasscher et al., 1995), terwijl het voorkomen wel zeer aannemelijk is. Inderdaad troffen we Coenagrion lunulatum aan, maar de grootste verrassing van de dag was de vangst van een mannetje van de Bruine winterjuffer Sympecma fusca.