De afgelopen maanden zijn plannen tot ontwikkeling gekomen om een nieuwe vereniging voor libellenonderzoekers op te richten en een nieuw libellentijdschrift te beginnen. In deze vereniging zullen de Nederlandse LibellenOnderzoekers (NLO) en de Libellencommissie van de NJN en JNM opgaan. Dit artikel is een korte samenvatting van de plannen en een oproep tot meedenken. Dit jaar loopt het Libellenproject ten einde. De gegevens tot en met 1996 zullen worden gebruikt voor de Atlas van Nederlandse Libellen. Mede als gevolg van het Libellenproject is de laatste jaren het libellenonderzoek in Nederland sterk toegenomen. Vele (amateur)onderzoekers leverden veel waarnemingen in en van veel kanten hebben we reakties binnengekregen om het Libellenproject niet zomaar te laten eindigen. Met dit in gedachten zijn plannen gemaakt voor een nieuwe vereniging van en voor libellenonderzoekers.