Op 10 en 11 augustus was een zoekweekend georganiseerd naar de Noordse glazenmaker Aeshna subarctica. De laatste jaren worden steeds meer waarnemingen van deze lastig te inventariseren soort verricht (Kalkman & Dingemanse, in prep.). Alle recente waarnemingen komen uit Drenthe. Omdat het met zekerheid op naam brengen van deze soort op het moment slechts in de hand kan geschieden moeten veel exemplaren worden gevangen. Met dit doel trokken op bovengenoemde dagen enkele mensen Drenthe binnen om deze soort op te sporen. Deelnemers aan het weekend waren Niels Dingemanse, Anne Rutten, Kees Goudsmits, Vincent Kalkman, Arjan Stroo, Tieneke de Groot, Marcel Wasscher en Robert Ketelaar. Onze dank gaat uit naar Staatsbosbeheer voor het vriendelijk verlenen van toestemming hun terreinen te betreden, en naar Albert Henkel, Wouter de Vlieger en Rob van Leeuwen voor het geven van advies betreffende de te bezoeken terreinen.

Libellennieuwsbrief

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie

Robert Ketelaar. (1996). Kort verslag van het Aeshna subarctica zoekweekend. Nieuwe vondsten van de Noordse glazenmaker Aeshna subarctica en de Bruine winterjuffer Sympecma fusca in Drenthe. Libellennieuwsbrief, 4(4), 8–12.