Na de spectaculaire libellenwaarnemingen op het IWG zoka van vorig jaar (oa. Hemianax ephippiger) had iedereen de hoop opgegeven dit resultaat te kunnen evenaren. Dit bleek ten onrechte. Ook dit jaar zijn we, op libellengebied, weer ruimschoots aan onze trekken gekomen. Het begon al op het voorkamp. Zondag vier Augustus gingen we 's middags even op excursie, de eerste libel die we tegen tegen kwamen was een mn. Orthetrum brunneum. Een leuk begin. Het bleek ook al snel niet de enige. Het hoogste aantal dat er tegelijk vloog was 7mn. en 3ww. Zodra er een vrouwtje bij het poeltje kwam werd ze achterna gezeten door de mannetjes en er werd al vrij snel overgegaan tot eiafzetting. Wat zeer veelvuldig gebeurde. In de modder en tussen de algen zaten ook vele larven van deze soort. Er is, door Bastiaan Wakkie, één larvehuidje gevonden.