Na het "Mega-jaar" 1995 (ik herinner jullie aan de eerste Zadellibellen Hemianax ephippiger ooit. Zuidelijke Oeverlibel Orthetrum brunneum terug na 90 jaar, Gaffellibel Ophiogomphus cecilia na 59 jaar, de invasie van de Zuidelijke glazenmaker Aeshna affinis en vele andere ontdekkingen) waren de verwachtingen voor het afgelopen jaar hooggespannen. Enerzijds kon het nooit weer zo goed worden, anderzijds was er de stille hoop dat het weer zou gaan donderen. 1996 had een minder mooie zomer dan zijn voorganger; veel regen in plaats van voortdurende oostenwind en zon. 1996 floreerde echter in een storm van fanatisme: de vakken moesten worden gevuld. Nog nooit was het "nieuwe stippen" gevoel zo sterk. Door de enorme inzet die getoond is om de atlas zwart te krijgen was 1996 wellicht het beste jaar ooit. Onderstaand overzicht zal hiervan getuigen. Geen van de onderstaande waarnemingen is beoordeeld door de Commissie Waarnemingen Nederlandse Odonata (CWNO). Het is dus mogelijk dat een deel van de gepresenteerde vondsten niet acceptabel blijkt te zijn voor opname in het bestand. Verder is het mogelijk dat niet alle waarnemingen uit het bestand vermeld zijn. Het bestand was tijdens het schrijven niet beschikbaar. Wie wil verwijzen naar de informatie in dit stuk wil ik verzoeken zo veel mogelijk te refereren naar de literatuuropgaves in de tekst. Ik ontvang graag commentaar en aanvullingen op dit stuk.