Ook in 1985 is door de Werkgroep Roofvogels Noord Nederland (W.R.N.N.) een uitgebreid onderzoek ingesteld naar het broedverloop van de roofvogels. Daarnaast is door de werkgroep geprobeerd de omvang van de vervolging van roofvogels vast te stellen. De werkgroep is een samenwerkingsverband van terrein beherende instanties, onderzoeksinstanties, politie, kontroleurs Vogelwet en jagers. De werkgroep kan in het veld steunen op ongeveer 200 medewerkers. Het werkgebied van de werkgroep beslaat de provincies Friesland, Groningen en Drenthe.

De Roofvogels in Noord- en Oost-Nederland in het broedseizoen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Werkgroep Roofvogels Nederland

Hans Esselink, Johannes Bos, Henk Nijmeijer, Willem Ernst van Manen, Onno Plantinga, Bert Takman, … Johan Krol. (1985). Roofvogelverslag 1985 Groningen Friesland Drenthe. De Roofvogels in Noord- en Oost-Nederland in het broedseizoen, 1(1), 1–23.