Het seizoen 1987 zit er weer op en de meeste gegevens zijn binnen. Ook dit jaar heeft menig veldmedewerker zich blijkens de resultaten het vuur uit de sloffen gelopen om de roofvogelhorsten op te sporen. Het nieuwe formulier werd door velen doorgrond. Het merendeel wist zelfs automatisch de fouten in de handleiding te omzeilen. Dat er iets minder nesten en territoria werden gevonden dan vorig jaar, is waarschijnlijk te wijten aan het slechte weer dat overigens de broedresultaten niet beïnvloedde. In de resultaten ontbreken de gegevens uit de provincie Overijssel. De organisatie stond daar het afgelopen jaar nog in de kinderschoenen en de informatiestroom is dus nog niet echt op gang.