Zoals gebruikelijk ligt voor u weer een jaarverslag. In 1988 is er bestuurlijk het een en ander veranderd; de werkgroep is officieel een stichting geworden op 29-12 1988. Bert Takman trok zich terug, de stichting staat nu onder voorzitterschap van Johan Krol. Door de verzelfstandiging van de provinciale afdelingen van de werkgroep is besloten tot een andere opzet van het verslag.