In de provincie Friesland zijn van 11 roofvogel soorten formulieren ingébracht door de medewerkers. De verdeling van de vastgesteide territoria over de gebieden was als volgt: De gegevens van de territoria uit tabel 1 kunnen als volgt per deelgebied gegroepeerd worden.