Geachte medewerkers en belangstellenden, Voor U liggen de resultaten van broedseizoen 1990. Elke provinciale coördinator heeft een overzicht gemaakt van hetgeen er het afgelopen jaar door U is geïnventariseerd en geringd. In de verschillende referentie- en aandachtsgebieden* en daarbuiten werden heel wat nuttige waarnemingen gedaan, zowel wat geslaagde broedgevallen als het signaleren van onregelmatigheden betreft. Geringd werd er alleen in de referentie- en aandachtsgebieden. Dit jaar kwamen we op een totaal van 1201 geringde roofvogels, te weten 180 Haviken, 312 Buizerds, 256 Sperwers, 415 Torenvalken, 9 Boomvalken, 4 Wespendieven, 22 Bruine Kiekendieven en 3 Grauwe Kiekendieven.