Zoals gebruikelijk ook in dit voorwoord een overzicht van het afgelopen jaar. Het begon allemaal niet zo best, begin 1992 werd er vervolgd bij het leven. Op het symposium van 28 maart kwam het een en ander aan de orde en maakten we onze ongerustheid kenbaar aan de 215 belangstellenden. De dag was een succes. De overrompelende opkomst bewees dat roofvogels zich in een grote belangstelling mogen verheugen. Contacten met KNJV, Rijkspolitie, AID, de politiek en vogelwerkgroepen werden aangehaald, we kregen veel publiciteit in kranten, radio en TV (Rob Bijlsma in Vroege Vogels) en de vervolging nam prompt af. Vanaf mei/juni bleef het, op enkele uitzonderingen na, rustig. En deze situatie houdt tot op heden nog steeds aan.