Het afgelopen jaar was zo gek nog niet wat het roofvogelwerk van de WRNON betrof. Ik heb het nu even niet over de vervolging (die nam nauwelijks af), maar over datgene wat we met zijn allen voor mekaar hebben gekregen. Bij nalezing van het verslag over 1992 is er sprake van een aantal projecten die we graag gerealiseerd zouden willen zien. Nu, een jaar later, blijkt dat de meeste plannen verwezenlijkt zijn. Allereerst het boek. Het boek is er, en wat voor boek! De derde druk is inmiddels in de verkoop. De nieuwsbrief waarover sprake was in het vorige jaarverslag heeft vorm gekregen als "De Takkeling". Het tweede nummer (wat aan de late kant in verband met alle drukte rondom het roofvogelboek) is onlangs verzonden. De tentoonstelling en het lespakket met videofilm zijn klaar en worden volop aangevraagd. Eind maart gaat de eerste inventarisatiecursus van start. Meer informatie over het een en ander vindt U in de Takkeling.