Nieuwsbrief NZG

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Zeevogelgroep

Philipp Derks, & Kees de Kraker. (2005). De ontwikkeling van de kolonie grote sterns in het Grevelingenmeer in vergelijking met de rest van Nederland, België en aangrenzend Noord-Frankrijk. Nieuwsbrief NZG, 6(3), 2–5.