Nieuwsbrief NZG

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Zeevogelgroep

Sophie M.J.M. Brasseur, Hans J.P. Verdaat, & Peter J.H. Reijnders. (2008). Gewone zeehonden weer op niveau en uitbreiding van grijze zeehonden naar het oosten. Resultaten van de vliegtuigtellingen in 2007. Nieuwsbrief NZG, 8(3), 6–6.