Nota vlinderperspectieven De Vlinderstichting is met een groot aantal verschillende activiteiten bezig, zowel op het gebied van voorlichting en educatie, als op het terrein van onderzoek. In de nota vlinderperspectieven zijn deze zaken nog eens duidelijk onder elkaar geplaatst en zijn mogelijkheden voor verdere ontwikkelingen aangegeven. Aandacht is vooral ook besteed aan ideeënvorming om aan meer inkomsten te komen. Vlinderjaar 1989 Zoals bekend is heeft onze Stichting 1989 als Vlinderjaar uitgeroepen. Dit in navolging van Engeland 1982, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk 1987. In het Vlinderjaar hopen wij een groot aantal verschillende activiteiten te ondernemen. Naast een algemene voorlichtingscampagne over vlinders worden lesprogramma's voor scholen ontwikkeld en brochures uitgebracht voor beheerders, zoals over het beheer van wegbermen, oevers en dijken, over de betekenis van distels en brandnetels. Verder hebben wij het plan opgevat een internationaal symposium te organiseren, met een aansluitende bijeenkomst voor de medewerkers van het landelijk dagvlinderproject. Momenteel wordt gewerkt aan een programma in hoofdlijnen. U hoort er binnenkort veel meer van!