Door hun fascinerende schoonheid en levenscyclus zijn vlinders al eeuwenlang een bron van inspiratie en symboliek. Jos Dost leidt ons binnen in deze wereld der overleveringen, die vaak vol levenswijsheid zijn. Door de eeuwen heen hebben vlinders een sterke aantrekkingskracht uitgeoefend op de fantasie van de mensen. Wie de literatuur bestudeert komt tot de ontdekking dat deze kostelijke creaturen heel veel invloed hebben gehad op leven en handelen van hele gemeenschappen. Men vindt dit terug in de overleveringen, die tot vandaag gebleven zijn. Daarin komt men veelal een diep geworteld samenleven met de natuur tegen, dat, zo lijkt het, vandaag nog maar sporadisch voorkomt. Veel komt voort uit geloof, maar vaak nog meer uit bijgeloof.