In deze aflevering in de artikelenreeks over het kweken van vlinders worden enkele soorten genoemd, die met name geschikt zijn om te houden. Er wordt verteld hoe men ze kan houden en welke voedselplanten belangrijk zijn. In de volgende aflevering komen meer algemene kweekregels aan de orde, zoals temperatuur, daglengte, verwarming en type kooi. Voor we kunnen besluiten welke soorten we gaan kweken, staan we alweer voor een keuze, en wel: HOE zijn we van plan onze vlinders te gaan houden? Heel simpel voorgesteld moeten we namelijk onderscheid maken tussen vlinders houden vrij in een kas en vlinders houden volgens een andere methode, dat wil zeggen in een andere ruimte. Of die andere ruimte bestaat uit een mooie kooi of pakweg een oud aquarium, doet er op dit moment eigenlijk niet zoveel toe. Zoals uit de eerste aflevering van "Vlinders kweken" wel duidelijk geworden zal zijn, beschouw ik een tuinkasje voor het houden van dagvlinders wel als het mooiste wat men zich op dit gebied kan wensen. Een kas heeft enorme mogelijkheden, maar ook enorme beperkingen! De beperkingen uiten zich vooral op het vlak van de soorten die we erin willen houden, en daar gaat het in deze aflevering tenslotte over. Voor alle duidelijkheid: ik bespreek hier het vrij vliegend in de kas houden van vlinders. Natuurlijk kunnen we in de kas ook kooien met vlinders plaatsen, maar feitelijk valt dit dan onder "andere methoden".