Freina, J.J.de & T.J. Witt : Die Bombyces und Sphinges der Westpalaarktis (Ins., Lepid.) , 1987 Edition Forschung und Wissenschaft Verlag GmbH, Postfach 930210, D-8000 Munchen 93, B.R.D. Bd. 1. 708 pag. Prijs: DM 960,-. Het eerste deel van een tweedelig werk dat een groot deel van de Europese nachtvlinders beoogt de behandelen. Het begrip "Bombyces" is systematisch nogal ondoorzichtig maar zo ingeburgerd dat de auteurs hieraan vastgehouden hebben. In dit eerste deel worden enkele groepen Noctuoidea, Ceometroidea, Bombycoidea en Sphingoidea behandeld. Een greep uit de daarbinnen begrepen families: Arctiidae, Lymantriidae, Notodontidae, Drepanidae, Lasiocampidae, Saturniidae en Sphingidae.