Iedere vlinderliefhebber staat telkens weer verbaasd van het grote aantal vlindersoorten dat er bestaat. De kleurrijke dagvlinders trekken de meeste aandacht, maar het aantal soorten blijft ver achter bij dat van de nachtvlinders. Daarom geeft Irma Wynhoff in dit overzicht van de systematiek extra aandacht aan de nachtvlinderfamilies. De orde van de vlinders, de Lepidoptera, is in het insectenrijk een van de laatst ontwikkelde en soortenrijkste groepen. In aantal worden ze alleen overtroffen door de kevers (Coleoptera). Er zijn tot nu toe circa 150.000 vlindersoorten ontdekt, waarvan er ongeveer 3200 in West- en Midden-Europa voorkomen. Door hun schoonheid en opvallend gedrag hebben vooral de dagvlinders de interesse van veel mensen getrokken en menige later beroemd geworden bioloog is als vlinderverzamelaar begonnen.