Naar aanleiding van de oproep in "Vlinders", 2S jaargang, nummer 3 (aug. 1987) om waarnemingen van de Kleine heivlinder (Hipparchia statilinus) door te geven. volgt hier een kort tussentijds verslag van de resultaten, die tot nu toe verkregen zijn. In de winter van 1985 – 1986 stierf de struikheide op de zuidelijke Veluwe massaal af. In dit gebied komt een geïsoleerde populatie van de Kleine heivlinder voor. Uit transsecttellingen was gebleken, dat de voorgaande zomer 1985 voor deze soort een relatief goed vliegseizoen was geweest. We vroegen ons af, wat de gevolgen waren, als zo'n vlinder met een dergelijke plotselinge verandering van zijn biotoop geconfronteerd werd.