Als free-lance natuurfotograaf en vlinderliefhebber, lees je natuurlijk graag over datgene waarnaar je belangstelling uitgaat. Nieuwe boeken – en vooral de specialistische werken – zijn bepaald niet goedkoop, vandaar dat ze mij dan ook regelmatig in diverse antiquariaten kunnen aantreffen. Bij een van mijn bezoeken aan boekhandel de Slegte in Arnhem, trof ik de volgende boekwerken aan. Wellicht dat die ook voor andere donateurleden van de Vlinderstichting van belang zijn. J. Moucha, Dagvlinders, uitgeverij Omega Boek Producties, Amsterdam. Prijs ƒ 8,95.