In een geschrift uit 1807 ("Verhandeling over de verwoestingen door schadelijke dennen-rupsen aangerigt, en de middelen tegen dit kwaad en de natuurlijke historie van deze rupsen", door O. ten Cate) stond de volgende beschrijving van de bestrijding van een plaag van de "Dennen- of Pijnrups, Phalaema Bombyx pini LINN.“: "Onder alle kunstige vernielingsmiddelen blijven het verzamelen van het Rupsgespin, der Eijeren, der Poppen, benevens het dooden der Schemerings- en Nachtvlinders door aangestokene kleine vuren, als mede het vangen der Dagkapellen, nog altoos de meest gepaste en heilzame middelen, " zo stelt de schrijver.