Terug van vakantie wilt u wellicht uw vlinderervaringen aan het papier toevertrouwen, teneinde ze voor de vergeetput te behoeden. Dit artikel van de redactie reikt u enige richtlijnen aan omtrent hoe u uw observaties het beste op kunt schrijven, opdat zij ook voor anderen van waarde kunnen zijn. Velen kijken nu al uit naar de komende zomermaanden om tijdens de vakantie in een vlinderrijk gebied hun hart op te halen. Vaak zal daarbij de bestemming het buitenland zijn, waar de vlindersoorten diverser en de aantallen groter zijn.