Sinds enkele jaren bestaat er in België een trekvlinderonderzoek, dat op poten is gezet door Eddy Vermande!. Deze Nederlander (!) doet in dit verslag uit de doeken, hoe hij hiertoe gekomen is en verhaalt voorts over enige interessante resultaten die tot nu toe al geboekt zijn en die de argeloze lezer zonder veel moeite enthousiast kunnen maken. U bent dus gewaarschuwd. Trekvlinderonderzoek werd al voor 1930 uitgevoerd. De eerste publicatie over dit onderwerp is het beroemde boek van Dr. C.B. Williams: 'The migration of Butterflies' uit 1930.