Jarenlang hebben de echtparen de Vries en de Cooyer dagvlinderwaarnemingen gedaan in het Nationale Park 'De Hoge Veluwe'. De resultaten van hun onderzoek komen in een reeks van artikelen, waarvan dit de eerste is, aan de orde. Ruime aandacht wordt besteed aan het tandschap en de beschrijving per soort. De getallen freaks zullen voor de kwantitatieve gegevens moeten wachten op deel 3. In 1968 startten Prof. Dr. D.M. de Vries en zijn echtgenote mevr. G. de Vries-Smeenk een kwantitatief onderzoek naar dagvlinders in de omgeving van Wageningen. Belangrijke telpunten in dit onderzoek waren onder andere de twee bloementuinen resp. bij het Sint Hubertus Slot en bij de jachtopzienerswoning De Pampel in het Nationale Park 'De Hoge Veluwe'.