Door veel mensen zijn waarnemingen van dagvlinders in 1987 doorgestuurd aan het Landelijk Dagvlinder Project. Het is de bedoeling dat ieder jaar een selectie hieruit met de leukste of opvallendste waarnemingen wordt gepubliceerd in 'Vlinders'. Hierbij moet gedacht worden aan zeldzame soorten of waarnemingen buiten het normale verspreidingsgebied van een vlindersoort. Het is natuurlijk niet mogelijk om alles hier te publiceren. De meeste waarnemers vonden 1987 een slecht vlinderjaar. Na een hoopvolle start met de warmste aprilmaand van de eeuw, volgde een in het algemeen natte en koude zomer. Van de trekvlinders zijn alleen van de Atalanta veel waarnemingen binnengekomen. Toch waren er ook leuke en onverwachte dingen te melden. Hier volgt-een overzicht. Tenzij anders vermeld betreft het steeds een waarneming van één exemplaar.