Dat vlinders verdwijnen is voor een belangrijk deel te wijten aan verkeerd beheer van natuurgebieden, stelt Frans Post. Hij heeft dat vaak genoeg gezien in natuurgebieden waar hij zelf veelvuldig komt. Hij maakt de beheersplannen ook van een heel andere kant mee, want hij werkt bij de provincie Noord-Brabant aan een natuurontwikkelingsplan. 'We zijn nu bezig met een natuurontwikkelingsplan en dat houdt in, dat we hebben uitgezocht wat de waarde is van de provincie Brabant. Op elk gebied, op alles wat we konden krijgen. De twee uitgangspunten waren dat de soorten landelijk zeldzaam moeten zijn en dat Noord-Brabant belangrijk moet zijn voor de soort. Alle belangrijke gebieden zijn in kaart gebracht en die willen we nu verbinden via landschappelijk te ontwikkelen zones. De zogenaamde ecologische infrastructuur. Bij dat onderzoek zijn ook vlindergegevens gebruikt. We hebben dagvlindergegevens gekocht van de Vlinderstichting en gekeken naar de bijzondere soorten, zoals Spiegeldikkopje. Bont dikkopje. Kleine ijsvogelvlinder en Gehakkelde aurelis. Zo ontstonden de beschermde gebieden, de zogenaamde kerngebieden.'