Voordat wij hier verder gaan met de korte beschrijving per soort, willen we hier eerst het genoegen benadrukken dat het jarenlang waarnemen in een goed natuurgebied, zoals de Hoge Veluwe, geeft. Als men daar oog voor heeft, stuit men steeds weer op verrassingen en dat niet alleen op vlindergebied. Verder willen we graag melding maken van het feit, dat voor een dergelijk onderzoek geen enkele vlinder behoeft te worden gedood en ook de aanschaf van een vlindernet kan achterwege blijven. Behalve de eigen ogen zijn een kijker en een fototoestel vrijwel steeds voldoende om tot een bevredigend resultaat te komen. (Methode van IJzendoorn, zie 'Vlinders' 3,(2), p. 6.) Om, naar wij hopen, begrijpelijke redenen is in het geval van enkele zeldzame vlinders de plaatsaanduiding vaag. Een opmerkzame wandelaar komt de betreffende soort uiteindelijk toch wel tegen.