Wie aan de provincie Flevoland denkt, denkt in de eerste plaats aan een saai, vlak landbouwgebied. Misschien ook aan de enorme vogelrijkdom, maar zeker niet aan vlinders. Toegegeven, Flevoland is zeker niet rijk aan zeldzame dagvlindersoorten en het aantal soorten dat de schrijver er tot op heder verspreid over de hele provincie heeft waargenomen bedraagt niet meer dan tweeëntwintig. Toch kan ook Flevoland de locatie vormen voor interessante waarnemingen, zoals hier aan de hand van de Distelvlinderwaarnemingen in 1988 getoond zal worden.