Vrijwel al onze rupsen voeden zich met plantaardig materiaal. Meestal eten ze van de verse bladeren van hun voedselplant, maar er zijn ook soorten die verdord blad eten of leven van korstmossen, paddestoelen of hout. Rupsen die in bijen- of wespennesten leven, voeden zich vaak met zowel dierlijk als plantaardig afval, zoals de wasmotten. Dierlijk voedsel, zoals haar, hoorn en huid worden ook netjes opgeruimd door diverse rupsensoorten, zoals Pels- en Vetmotten. Minder vaak lijkt het voor te komen, dat rupsen levende organismen oppeuzelen, maar iedere rupsenkweker heeft toch vaak zoiets meegemaakt. Berucht om zijn kannibalisme is de rups van de Hyena (Cosmia trapezina) Reeds in het verzameldoosje beginnen ze elkaar op te eten en vaak zijn er zelfs helemaal geen overlevenden bij de thuiskomst. Niet alleen de rupsen van de eigen soort moeten het ontgelden, ook andere rupsen die ze tegen komen worden aangegeten. Een toevallig met het voedsel meegekomen Hyenarups had in een paar dagen tijd alle rupsen van de Kleine wintervlinder (Operopthera brumata) geconsumeerd.