Van 12 tot 15 april 1989 wordt door de vakgroep Natuurbeheer van de Landbouw Universiteit in samenwerking met de Vlinderstichting en de Nederlandse Entomologische Vereniging een internationaal congres georganiseerd over de toekomst van dagvlinders in Europa. Op dit congres zal op basis van ecologische kennis getracht worden een werkprogramma op te stellen voor behoud en herstel van dagvlinders in Europa. De volgende thema's zullen aan de orde komen: status van dagvlinders in de verschillende landen, kartering, autecologie en beheer, monitoring, populatiedynamica, isolatie, bescherming en herstel.