In Nederland zijn nog maar weinig hoogvenen en hoe schaarser zij worden, des te schaarser worden ook de daar levende dieren en planten. Kars Veling en Nico Middelkoop hebben voor de vakgroep Natuurbeheer van de Landbouwuniversiteit te Wageningen een onderzoek gedaan naar de ecologie en levenswijze van de Veenbesparelmoervlinder en het Veenbesblauwtje in Drente, om uit te zoeken wat er moet gebeuren om deze soorten voor de ondergang te behoeden.