Het afgelopen jaar is het donateurbestand van de Vlinderstichting enorm gegroeid. Voor de vele nieuwe donateurs volgt hier een korte impressie van wat de Vlinderstichting is en doet.