Deze maand is het proefproject voor behoud en herstel van de dagvlinderstand van start gegaan. In de westelijke Achterhoek, tussen Zutphen, Lochem en Doetinchem krijgen vlinders extra aandacht, zowel bij natuurbeheerders, plantsoenendiensten als bij de bevolking. Natuurliefhebbers zijn al begonnen met het inventariseren van de vlinders in hun streek; eind deze maand krijgen plannenmakers en terreinopzichters een kursus over ‘vlindervriendelijk’ beheer en inrichting van het landschap.