Niet alleen natuurterreinen, maar in de hele regio moeten vlinders terug komen. Een adviseur van de Vlinderstichting gaat met opzichters de terreinen langs om aan te geven welke elementen in het landschap en welke strukturen in de begroeiing zorgen voor een rijke vlinderstand of het voorkomen van een bepaalde soort. In de westelijke Achterhoek komen momenteel 42 dagvlindersoorten voor. Met name de Kleine ijsvogelvlinder is een van de bijzondere soorten die in dit deel van Nederland nog voorkomt. Daarnast komen het Bont dikkopje en de Grote weerschijnvlinder er op sommige plekken nog voor. Door de leefgebieden van deze soorten te verbeteren en/of te vergroten krijgen zij een grotere overlevingskans. Bovendien worden deze leefgebieden weer geschikt voor een aantal verdwenen soorten.