De blauwtjes (,Lycaenidae) zijn ongetwijfeld biologisch de interessantste familie onder de dagvlinders. Terwijl andere soorten beter uit de buurt van mieren kunnen blijven, leven zij als rups vaak met mieren samen. Myrmecofiele eigenschappen (het samengaan met mieren) van blauwtjesrupsen is in de vorige eeuw al waargenomen, maar pas in de laatste jaren is er wat meer inzicht in deze wonderlijke betrekkingen gekomen. Voor een belangrijk deel is dit te danken aan het werk van Malicky. In dit artikel van N.W. Elfferich staan de laatste nieuwtjes in het onderzoek centraal.